Privacy verklaring

Privacyverklaring Volop Yoga

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Volop Yoga geleverde producten en diensten.

Volop Yoga, gevestigd te Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volop Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Volop Yoga van jou nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Volop Yoga in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Lichamelijke/geestelijke klachten (indien verstrekt)

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Volop Yoga verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de lessen aan te laten sluiten bij jouw fysieke mogelijkheden
 • Verzenden van de nieuwsbrief, om je te informeren over een (nieuwe) activiteit van Volop Yoga. Wil je niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven door in de nieuwsbrief onderaan op ‚Äėuitschrijven‚Äô te klikken.
 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Volop Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.¬†
 • Volop Yoga kan jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Volop Yoga gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Volop Yoga zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Volop Yoga zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volop Yoga hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie√ęn van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Personalia > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Adres > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • E-mailverkeer > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief > zolang je je niet zelf uitschrijft; dit kun je doen aan de onderzijde van elke nieuwsbrief
 • indien gegevens zijn verstrekt over lichamelijke en geestelijke klachten > max 1 jaar na be√ęindigen abonnement

 

 Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Volop Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht vanVolop Yoga, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Volop Yoga gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies kun je volledig of gedeeltelijk uitschakelen; hoe, dat kun je lezen op: https://www.cookiesuitschakelen.nl/cookiewet 

Ik  gebruik op deze website alleen een google Analytics-code om te kunnen bijhouden hoeveel bezoekers de site trekt. Ik sla dus géén IP-adressen op en kan daardoor verder niet zien wie onze website bezocht heeft.

 

 In kaart brengen websitebezoek (ledensite)

Op de besloten ledensite voor betalende leden wordt vastgelegd op welke laatste datum jouw laatste bezoek was, welke lessen je hebt bekeken en geopend, welke facturen open staan dan wel betaald zijn en eventuele antwoorden die je hebt ingevuld op vraagformulieren of op het besloten forum.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@volopyoga.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Volop Yoga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Om jouw gegevens, die Volop Yoga gebruikt voor de nieuwsbrief, te corrigeren of te verwijderen, klik je onderaan de nieuwsbrief op de desbetreffende uitschrijf-link.

 

Beveiliging

Volop Yoga  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Colette Edelenbosch via info@volopyoga.nl 

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact  opnemen.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 12-05-2018

En aangepast op 27-4-2021

¬© 2022 Colette Edelenbosch¬† |¬† Algemene Voorwaarden | Privacy Verklaring | Disclaimer¬†| Contact | ūüĒíNaar de ledensite

Pin It on Pinterest

Clicky