Algemene voorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden Volop Yoga en Volop Yoga Online

 

1.      Inleiding

1.1.  Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Volop Yoga bedoeld.

 

1.2.  Bedrijfsgegevens:

Volop Yoga
Eigenaar: Colette Edelenbosch
Gevestigd in Culemborg
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63744198
Website: www.volopyoga.nl
Contact via info@volopyoga.nl of via 06-49782676

1.3 Met de omschrijving “Volop Yoga Online” worden alle lessen bedoeld die digitaal en op afstand gevolgd kunnen worden:  zowel het live bijwonen via internet mbv een webcam, als het op een later tijdstip terugkijken van de video-opnames van lessen.

1.4 Met de omschrijving “in de studio” worden lessen bedoeld die face to face gevolgd waarbij cursist en docent in elkaars fysieke nabijheid zijn, dus zonder tussenkomst van digitale apparatuur.

 

2.       Inhoud van de lessen

2.1    Volop Yoga richt zich op vrouwen met (meer of minder) overgewicht, waarbij elke vrouw die zich thuisvoelt bij deze lesvorm, welkom is. De Yoga-vorm die bij Volop Yoga wordt gegeven is Hatha Yoga. Dit is een fysieke yogavariant die voor een groot deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama). Daarnaast worden er in de lessen ook ontspanningsoefeningen en meditatieoefeningen gegeven en laat ik mij ook inspireren door andere yoga- en bewegingsvormen. Mijn kennis blijft up to date door regelmatig bijscholingen te volgen die meestal, maar niet uitsluitend, erkend zijn door de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN).

2.2    Het lesseizoen begint jaarlijks in de eerste week van september en eindigt half juli. Tijdens schoolvakanties is er geen live les en worden er  geen nieuwe lessen aan de database toegevoegd. Vakantieperiodes worden van tevoren bekend gemaakt en hierbij volg ik het vakantierooster van ROC Midden Nederland. Elke lesweek geef ik minimaal 1 les en stel deze in dezelfde week, uiterlijk op vrijdag om 17.00 uur via de besloten ledensite beschikbaar.

 

3. eigen verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid

3.1    Deelname aan alle lessen van Volop Yoga, zowel in de studio als online, is geheel voor eigen risico. Zijn er blessures of bewegingsbeperkingen, dan bied ik opties aan om de oefeningen aan te passen. Ik heb echter geen medische achtergrond en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures, ongevallen, conflicten of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de lessen. Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen welzijn, binnen en buiten de yogales.

3.2    Geen enkele oefening mag onplezierig zijn of pijn doen. Meld lichamelijke en/of psychische klachten of zwangerschap vooraf aan de docent, ook als het niet relevant lijkt. Als je twijfelt of als je al onder medische behandeling bent, overleg dan vooraf met jouw arts of behandelaar of het volgen van yogalessen in jouw situatie raadzaam is. Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Je kunt dit aangeven bij inschrijving, maar ook voorafgaand aan de les door mij te bellen, te mailen of een bericht te sturen via de website of whatsapp. Mijn contactgegevens zijn te vinden op de website www.volopyoga.nl

3.3    Volop Yoga kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een live online les door haperingen in of wegvallen van de internetverbinding niet te volgen is.

 

4  Benodigdheden voor het volgen van de online yogalessen:

4.1    Voor alle yogalessen (in de studio of online) heb je nodig:

 • kleding waarin je je gemakkelijk kunt bewegen; yoga beoefen je bij voorkeur op blote voeten
 • Eventueel iets warms om aan- en uit te trekken: extra trui, sokken etc.

4.2  Voor lessen in de yogastudio is nodig:

 • Een grote (bad)handdoek om op de yogamat te leggen (ivm hygiëne)
 • Yogamat en eventuele andere hulpmiddelen (‘props’) worden door Volop Yoga en/of de gehuurde studio ter beschikking gesteld.

4.3 Voor de online yogalessen heb je het volgende nodig:

 • Een rustige plek in huis, waar je voldoende ruimte hebt om languit te liggen. Ideaal is als je ook nog je armen zou kunnen spreiden.
 • Het is fijn als je daar beschikking hebt over een stuk vrije muur of een kast die stevig genoeg is om tegenaan te leunen, maar meestal niet noodzakelijk.
 • Een yogamat is wenselijk. Zorg dat de voeten voldoende grip hebben bij staande oefeningen, en dat de ondergrond voldoende zacht en warm is bij liggende / knielende houdingen. Maar een badhanddoek op een vloerkleed voldoet bijvoorbeeld ook.
 • Een stevige stoel, zonder armleuningen en zonder wieltjes (die niet wegglijdt of -rijdt als je erop leunt)
 • We gebruiken regelmatig andere hulpmiddelen, zoals yogablokken (liefst stevige), een sjaaltje of riem, een bolster, tennisbal etc. Je kunt hiervoor officiële hulpmiddelen aanschaffen (vooral blokken zijn handig) maar ik geef ook tips voor huis- tuin- en keukenhulpmiddelen op de ledensite leden.volopyoga.nl

4.4  Hardware en software nodig om de online lessen te kunnen volgen:

 • Een PC, tablet of telefoon met internetverbinding. Hoe groter het scherm, hoe makkelijker de les te volgen is.
 • De live lessen worden online uitgezonden via de webcam met gebruikmaking van webinar software. De deelnemer kan de les pas volgen na installatie van de bijbehorende software.
 • Als je inlogt op internet via wifi, check dan of het signaal sterk genoeg is. Wil je zeker weten dat je verbinding stabiel is dan raad ik aan om de verbinding via een CAT5 UTP kabel te laten lopen.
 • Heb je een TV met chromecast, dan kan de les meestal ook vanaf de telefoon op de TV geprojecteerd worden.

 

5.      Privacy , copyright en eigendomsrecht:

5.1    minimaal 1 les per week (met uitzondering van de vakantieperiode’s) wordt door Volop Yoga opgenomen. De opname wordt uiterlijk op de eerstvolgende vrijdag ná de les beschikbaar gesteld aan leden van Volop Yoga Online via de besloten ledenwebsite.

5.2   Tijdens de live-online lessen via het webinar-programma zijn zowel deelnemers als docent zichtbaar voor elkaar via de webcam. Als docent zie ik de deelnemers geprojecteerd op een scherm en daardoor kan ik reageren op wat ik deelnemers zie doen en mijn les afstemmen op wat ik zie.

5.3    Omwille van de privacy en gelijkwaardigheid van cursisten onderling is het wenselijk dat alle deelnemers hun webcam gebruiken. Indien jij dit om welke reden dan ook niet kan of wil, overleg dit dan voorafgaand aan de les met mij. Het is aan mij om te bepalen of je zonder webcam al dan niet toegang tot de les hebt. Als je zonder webcam deelneemt, heb ik in principe het recht om je zonder verdere opgaaf van redenen de toegang tot de les te blokkeren.

5.4    Het webinar-programma is zó ingesteld dat alleen de lesgevende docent van Volop Yoga opnames kan maken en opslaan. Op al het beeld- en tekstmateriaal gelden de regels zoals die zijn bepaald in het copyright. Alleen Volop Yoga heeft het recht om opnames te maken van de les, en deze na editen te verspreiden. Het is een deelnemer niet toegestaan om opnames van Volop Yoga Online lessen en/of van andere deelnemers aan de les te maken, op te slaan, te downloaden, te vermenigvuldigen of te verspreiden via welke methode dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Volop Yoga. er zullen nooit opnames verspreid worden waarop cursisten zichtbaar in beeld zijn, tenzij zij hiervoor nadrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.5   Hoewel het deelnemers niet is toegestaan om opnames te maken en/of te verspreiden, is het technisch gezien voor mij onmogelijk om te voorkomen dat dit tóch gebeurt via andere technieken, applicaties of apps. In het uitzonderlijke geval dat dit tóch zou gebeuren, kan Volop Yoga hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wie geen enkel risico wil lopen, adviseer ik om niet deel te nemen aan programma-onderdelen waarbij het gebruik van de webcam niet verplicht is (bijvoorbeeld het terugkijken van video-lessen of deelnemen aan de live-stream via Youtube)

5.6    De lessen blijven eigendom van Volop Yoga. Zolang je lid blijft kun je alle op dat moment gepubliceerde lessen volgen zo vaak als je wilt. Na beëindiging van het abonnement heb je geen toegang meer tot het online lesmateriaal en vervalt je recht om de lessen terug te kijken.

5.7    Het is aan Volop Yoga om te bepalen hoe lang de lessen beschikbaar blijven op de besloten ledensite. Elke les kun je minimaal 1 week lang terugkijken.

 

6.0    Abonnement, betaling en opzeggen, vakantie:

6.1    Deelname aan Volop Yoga gebeurt op basis van een maandabonnement. De verschillende abonnementsvormen worden aangekondigd op de website (www.volopyoga.nl). Prijsverhogingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd en zijn nooit met terugwerkende kracht van toepassing.

6.2    De toegang tot een les of programma is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

6.3    Inschrijven en betalen gebeurt via de website. Direct na betaling krijgt de deelnemer toegang tot dat gedeelte van de besloten website waarvoor betaald is. Daarnaast wordt het email adres gekoppeld aan een automatisch email-systeem. Dit is nodig voor verzending van de wekelijkse herinneringen aan de yogales. Hiervoor wordt geen aparte toestemming gevraagd maar de deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid zich hiervoor weer uit te schrijven. Uitschrijving bij het email systeem heeft geen invloed op de toegang tot de lessen en is niet hetzelfde als het opzeggen van het abonnement.

6.4    Na de eerste betaling wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tot het moment dat de deelnemer aangeeft het abonnement te willen beëindigen. Het abonnement kan worden beëindigd door dit per email te verzoeken (info@volopyoga.nl). Het abonnement wordt dan stopgezet met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
De cursist kan dit ook zelf regelen door op de ledensite leden.volopyoga.nl in het profiel van de deelnemer te klikken op ‘afmelden voor deze cursus’. Het lidmaatschap is dan per direct beëindigd en de toegang wordt vanaf dat moment geblokkeerd. Restitutie van cursusgeld is in dat geval niet mogelijk.

6.5    Vakanties of ziekte zijn geen redenen voor het tussentijds stopzetten of pauzeren van een abonnement. Online lessen kunnen vanaf elke plek in de wereld gevolgd worden als er een verbinding met internet is. Alleen in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken, en alleen indien vóóraf wordt overlegd en na schriftelijke toezegging van mijn kant. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

6.6    Als je verhinderd bent voor het bijwonen van de live online les dan is het fijn als je je afmeldt maar niet noodzakelijk. De docent is bereikbaar via email (info@volopyoga.nl) of whatsapp (06-49782676). Je kunt de les uiterlijk vanaf de vrijdag ná de gemiste les online terugkijken.

6.7    Indien de docent van oordeel is dat een deelnemer niet langer voldoet aan de voorwaarden, of incorrect gedrag vertoont ten aanzien van de docent of andere deelnemers, dan heeft Volop Yoga het recht om de toegang tot de les, programma, activiteit of evenement te beëindigen of te beperken, zonder restitutie van het voor deze les, programma, activiteit of evenement betaalde bedrag.

 

7.      Beroepscode en klachtenregeling

 7.1    De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met jou op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent je wijzen op de klachtenregeling van de VYN. Informatie over de VYN is te vinden op www.yoganederland.nl

 

8.      Privacy

 8.1    Volop Yoga houdt zich aan de AVG en gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wat dit inhoudt isvastgelegd in de privacy verklaring op de website.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27-4-2021

© 2022 Colette Edelenbosch  |  Algemene Voorwaarden | Privacy Verklaring | Disclaimer | Contact | 🔒Naar de ledensite

Pin It on Pinterest

Clicky